Қ. Мұңайтпасов атындағы ОРРММИК талапкерлеріне қабылдау емтихандарын өткізу

Қ. Мұңайтпасов атындағы ОРРММИК-не түсу емтихандары түсушілердің өтінішінтеріне сәйкес қазақ және орыс тілдерінде өткізілді.

Талапкерлер Қ. Мұңайтпасов атындағы ОРРММИК-і директорының 2018 жылғы 25 сәуірдегі «2018-2019 оқу жылына арналған жалпы дене дайындығы мен арнайы дене дайындығы бойынша оқушы-спортшыларды қабылдау және бақылау-ауыстыру нормативтерін бекіту туралы» № 01-03/56 бұйрығына сәйкес жалпы дене дайындығы мен арнайы дене дайындығы бойынша шығармашылық емтихандарды тапсырды.

Пәндер бойынша емтихандар ағымдағы жылғы 23 тамызында Қ. Мұңайтпасов атындағы ОР РММИК-ң оқу корпусында тестілеу нысанында өткізілді. Таларкерлерді қабылдау реті конкурстық негізде жүзеге асырылды.