Анатомия пәнінен ашық сабақ

Тақырыбы: «Асқорыту мүшелерінің құрылысы және қызметі.

Асқазан. Бауыр»

Күні: 15.03.2018 ж.

Курс: ІІ

Оқытушы: Парманова К.Ж.

Мақсаты: - студенттерді ас қорыту жүйесінің мүшелерін атап,көрсете біліп, құрылысын сипаттауға және атқаратын қызметтерін айта білуге үйрету; асқазан-ішек жоллдары моторикасының реттелу механизмін түсіндіру. Асқорыту жүйесінің спортшы денсаулығына әсерін қарастыру.